Публічна інформація

Фінансова інформація

[Звіт про використання та надходження коштів]

[Кошторис закладу та всі зміни до нього] [1][2][3][4]

[Штатний розпис] [1][2]

[Тематичний план 2022 фінансування МОН]

Аспірантура та докторантура

[Освітньо-наукова програма 105] - обговорення (за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1XbeqlzzKzF58t_JWPvE9pw_l85XjPVncGhac_taDmFU/edit)

[Відомості про Приймальну комісію]

[Бюджет на підготовку кадрів]

[Ліцензійний обсяг 2023]

Відгуки від роботодавців

[Завідувач кафедри загальної фізики ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", проф., д.ф.-м.н. Решетняк С.О.]

[пр.н.с, д.ф.-м.н., проф. Університету Порту Г. Каказей]

[Директор "Київського академічного університету" академік НАН України О. Кордюк]

[Завідувач кафедри нанофізики та наноелектроніки Kиївського національного університету ім. Т. Шевченка, проф., д.ф.-м.н. Прокопенко О.]

 

Накази про зарахування 

 

[104 - Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублідкованим працям їх наукових керівників]

[105 - Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублідкованим працям їх наукових керівників]

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua