Публічна інформація

Аспірантура та докторантура

105 - прикладна фізика та наноматеріали

[Освітньо-наукова програма 105] - обговорення (за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1XbeqlzzKzF58t_JWPvE9pw_l85XjPVncGhac_taDmFU/edit)

[Відомості про Приймальну комісію]

[Бюджет на підготовку кадрів]

[Ліцензійний обсяг 2023]

Відгуки від роботодавців

[Завідувач кафедри загальної фізики ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", проф., д.ф.-м.н. Решетняк С.О.]

[пр.н.с, д.ф.-м.н., проф. Університету Порту Г. Каказей]

[Директор "Київського академічного університету" академік НАН України О. Кордюк]

[Завідувач кафедри нанофізики та наноелектроніки Kиївського національного університету ім. Т. Шевченка, проф., д.ф.-м.н. Прокопенко О.]

[Анкета-опитування здобувачів освіти за ОНП]

104 - фізика та астрономія

[Освітньо-наукова програма 104]- обговорення (за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7BnThKKqnamWYd0crRT4xxERpGQsmXQwMx1kLuMzeW11i8g/viewform?usp=sf_link)

[Анкета-опитування здобувачів освіти за ОНП]

Відгуки від роботодавців

[Завідувач кафедри загальної фізики ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", проф., д.ф.-м.н. Сергій Решетняк]

[Ректор університету економіки та права "КРОК", проф., д.ф.-м.н. Андрій Кучко ]

[с.н.с.  університету BILBAO (Іспанія) проф., д.ф.-м.н. Черненко]

[Заступник директора закладу освіти «Джерело мудрості»,  Зайцева Л.А.]

 

Накази про зарахування 

 

[104 - Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублідкованим працям їх наукових керівників]

[105 - Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублідкованим працям їх наукових керівників]

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua