Вступ до аспірантури та докторантури

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2019 рік
до аспірантури з відривом від виробництва - 3 особи
зі спеціальностей
104 “Фізика та астрономія”
105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я директора з візою наукового керівника;
2) копію паспорта;
3) копію ідентифікаційного коду;
4) копію військового квитка (приписного свідоцтва) з необхідними відмітками;
5) копію диплома про вищу освіту;
6) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
7) дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
8) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
9) 2 фотокартки 3х4;
10) список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності); за відсутності публікацій – реферат з обраної спеціальності;
11) рекомендацію Вченої ради ВНЗ (за наявності);
12) довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
13) міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).

Оригінали паспорта, військового квитка, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи для вступу до аспірантури інституту подаються до 10 вересня 2019 року.

За довідками звертатися до Семенової Юлії Сергіївни,
Інститут магнетизму НАН України та МОН України,
03142, Київ-142
бульвар Вернадського, 36-б.
тел (044) 424-10-20

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 липня 2017р.

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2017 рік до докторантури з відривом від виробництва - 1 особи зі спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

За довідками звертатися
03142, Київ 142
Вернадського, 36-б
ІМаг НАН України та МОН України
тел (044)-424- 10-20


 

 01 липня 2016р.

 

       Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

       оголошує прийом до аспірантури та докторантури на 2016 рік >>

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua