Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури

О Г О Л О Ш Е Н Н ЯІнститут магнетизму Національної академії наук України та  Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2024 рік
до аспірантури з відривом від виробництва

Перелік документів, які потрібні для вступу до аспірантури:


За довідками звертатися до Шарай Ірини Вікторівни
03142, Київ 142, Вернадського, 36-б
ІМаг НАН України та МОН України
тел. (044) 424-10-20

[Правила прийому 2024]

О Г О Л О Ш Е Н Н ЯІнститут магнетизму Національної академії наук України та  Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2023 рік
до аспірантури з відривом від виробництва - 1 особи
зі спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”
Перелік документів, які потрібні для вступу до аспірантури:

1. Вступники до аспірантури подають такі документи:
•    Заяву на ім'я директора ІМаг НАН України про прийом до аспірантури з візою наукового керівника
•    Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою.
•    2 фотокартки (3х4).
•    Автобіографію.
•    Список та відбитки опублікованих наукових праць (статей/ тез) і винаходів (за наявності).
•    Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (реферат).
•    Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о.
•    Засвідчену копію диплому про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплому відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року.
•    Копію довідки про присвоєння Реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
•    Довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати у гуртожитку).
•    Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень С1 або С2 (за наявності).
•    Рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності).

Оригінали паспорта, військового квитка, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту подаються вступником особисто.


За довідками звертатися до Шарай Ірини Вікторівни
03142, Київ 142, Вернадського, 36-б
ІМаг НАН України та МОН України
тел. (044) 424-10-20

[Правила прийому до аспірантури 2022]

[Правила прийому до аспірантури 2023]

[Державне замовлення на підготовку кадрів на 2023-2027рр.]

 

[Графік вступних іспитів]

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2019 рік
до аспірантури з відривом від виробництва - 3 особи
зі спеціальностей
104 “Фізика та астрономія”
105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я директора з візою наукового керівника;
2) копію паспорта;
3) копію ідентифікаційного коду;
4) копію військового квитка (приписного свідоцтва) з необхідними відмітками;
5) копію диплома про вищу освіту;
6) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;
7) дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
8) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
9) 2 фотокартки 3х4;
10) список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності); за відсутності публікацій – реферат з обраної спеціальності;
11) рекомендацію Вченої ради ВНЗ (за наявності);
12) довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
13) міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).

Оригінали паспорта, військового квитка, ідентифікаційного коду та диплома про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи для вступу до аспірантури інституту подаються до 10 вересня 2019 року.

За довідками звертатися до Семенової Юлії Сергіївни,
Інститут магнетизму НАН України та МОН України,
03142, Київ-142
бульвар Вернадського, 36-б.
тел (044) 424-10-20

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 липня 2017р.

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України оголошує прийом на 2017 рік до докторантури з відривом від виробництва - 1 особи зі спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

За довідками звертатися
03142, Київ 142
Вернадського, 36-б
ІМаг НАН України та МОН України
тел (044)-424- 10-20


 

 01 липня 2016р.

 

       Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

       оголошує прийом до аспірантури та докторантури на 2016 рік >>

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua