Аспірантура та докторантура

 

Згідно Розпорядження Президії НАН України від 10.07.2007р. № 483 при Інституті магнетизму НАН України та МОН України працює аспірантура та докторантура, підготовка наукових кадрів здійснюється за такими спеціальностями:

  1. 01.04.02 – теоретична фізика (за переліком спеціальностей 2015 року ­– 105 Прикладна фізика та наноматеріали);
  2. 01.04.11 – магнетизм (за переліком спеціальностей 2015 року ­– 104 Фізика та астрономія);
  3. 01.04.07 – фізика твердого тіла (за переліком спеціальностей 2015 року ­– 104 Фізика та астрономія);
  4. 21.06.01 – екологічна безпека.

Наказом ВАК України від 17.05.2004 р. №337 створена спеціалізована вчена рада Д.26.248.01, за спеціальностями:

  1. 01.04.02 – теоретична фізика;
  2. 01.04.11 – магнетизм (фізико-математичні науки).

Згідно з наказом № 515 від 16 травня 2016 р. МОН України термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д.26.248.01 подовжено терміном на два роки (до 16.05.2018р.).

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua