Організаційна структура

Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України - науковий центр фундаментальних досліджень в області фізики магнетизму.

Інститут створено спільним Наказом Президії НАН України та Міністерства освіти України від 17 серпня 1995 року №181/249. Інститут введений у подвійне підпорядкування НАН України та Міносвіти України.

Директорами Інституту з 1995 по 2021рр. були Герой України академік НАН України Віктор Григорович Бар'яхтар, член-кореспондент НАПН України Юрій Іванович Горобець.

На даний час Інститут очолює доктор фіз.-мат. наук, професор Олександр Іванович Товстолиткін.

 

Структура Інституту:

Відділ 01 –Відділ теорії магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ (Завідувач відділу - доктор фіз.-мат. наук, В.О. Голуб).

Лабораторія магнітних матеріалів (Зав. лабораторією - доктор фіз.-мат. наук Б.О. Іванов, член-кореспондент Національної Академії Наук України.)

Відділ 02 – фізики тонких плівок (Завідувач відділу - доктор фіз.-мат. наук А.Ф. Кравець).

Відділ 03 – фізики магнітних матеріалів та нанокристалічних структур (Завідувач відділу - доктор фіз.-мат. наук Р.В. Верба)

Лабораторія нанокристалічних структур (Зав. лабораторією - кандидат фіз.-мат. наук Д.О. Дереча).

Лабораторія проблем організації науки у вищих навчальних закладах (Зав. лабораторією - кандидат техн. наук С.М. Порев)

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua