Центр колективного користування науковим обладнанням

"Магнітних та структурних досліджень"

 

Атомно-силовий мікроскоп "Solver PRO"

Призначення
Прилад призначений для проведення наукових досліджень з використанням широкого спектру методів скануючої зондової мікроскопії (атомно-силова мікроскопія, тунельна мікроскопія, електростатична мікроскопія, магнітна мікроскопія) та методів літографії.

Перелік функціональних можливостей
атомно-силова-мікроскопія:
- сканування у контактному режимі;
- сканування у напівконтактному режимі;
- АСМ спектроскопія;
скануюча тунельна мікроскопія;
багатопрохідні методи:
- магнітна силова мікроскопія;
- електростатична силова мікроскопія;
- метод зонда Кельвіна;
- скануюча ємнісна мікроскопія;
літографія:
- контактна силова літографія;
- електрична літографія.

[Форма заявки на вимірювання для співробітників Інституту]

[Форма заявки на вимірювання для сторонніх організацій]

[Порядок надання послуг]

 

Спектрометр електронного спінового резонансу ELEXSYS E500 Bruker BioSpinGmb

Призначення
Прилад призначений для проведення досліджень електронного парамагнітного та феромагнітного резонансу в об'ємних та тонкоплівкових зразках, включаючи наноструктури.

Основні технічні характеристики
температурний діапазон вимірювань: 10 - 570 К;
магнітне поле до 1,7 Тл;
вимірювання в частотних діапазонах:
- X-діапазон (9,3 - 9,9 ГГц);
- K-діапазон (~25 ГГц);
- Q-діапазон (~33 ГГц);

автоматичний гоніометр.

Контактна особа з питань вимірювань - Голуб Володимир Олегович.

 

[положення про центр]

 

 

 

 

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua