Відділ фізики плівок (02)

     Керівник відділу
     Товстолиткін Олександр Іванович
     доктор фізико-математичних наук, професор
     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     тел.: +380 44 424 90 95
     факс: +380 44 424 10 20

 

Про відділ

Відділ фізики тонких плівок - один з трьох відділів, на базі яких був заснований Інститут магнетизму в 1995 році.
Відділ був заснованим в 1962 році на базі лабораторії фізики плівок, яка була частиною відділу технології сплавів Інституту металофізики. Першим завідувачем відділу був професор Лісник А.Г. З 1984 року відділ очолює професор Погорілий А.М.
Вчені відділу займаються вивченням магнітних, електричних і оптичних властивостей металевих і непровідних плівок, дослідженням залежності властивостей плівок від методів їх отримання і наступної обробки, недосконалості кристалічної структури, магнітної структури і розмірних ефектів. Активно досліджуються вплив зовнішніх дій на електричні властивості плівок, а також поведінку шаруватих структур в змінних магнітних і електричних полях. Багато уваги приділяється вивченню міжшарової, міжатомної і надтонкої взаємодії в ультратонких шаруватих і модульованих плівках. Розроблена технологія отримання тонкоплівкових покриттів для систем магнітного і магнітооптичного запису інформації.

Напрями досліджень

- Фізичні основи створення магнітних носіїв інформації надвисокої щільності.
- Особливості спін-залежних ефектів в багатошарових магнетиках.
- Магнітотранспортне і резонансне явище в легованих манганітних тонких плівках і гетероструктурах.
- Магнітні і гальвано-магнітні властивості гетерогенних наноструктур.
- Магнітопружні матеріали з пам'яттю форми для нового класу акустичних перетворювачів.
- Магнітні фазові перетворення в сплавах на основі Cr.

Вчені відділу фізики тонких плівок були нагороджені преміями і нагородами:

Премія ім. І. Пулюя НАН України:
Погорілий А.М. (2008).

Національна премія України:
Лісник А.Г., Погорілий А.М. (1985).

Премія ім. К.Д. Синельникова Академії Наук УРСР:
Лісник А.Г. (1978).

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua