Спеціалізована Вчена Рада Д 26.248.01


Спеціалізована вчена рада Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН України та МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.02 - теоретична фізика, 01.04.11-магнетизм була утворена 17 травня 2004 року.
За час існування спеціалізованої вченої ради з 2004 по 2022 роки було захищено 60 дисертацій, з них 41 кандидатська та 19 докторських дисертацій. Всі без винятку рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукових ступенів були затверджені Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України. Крім здобувачів наукових ступенів Інституту магнетизму (22 кандидатські та 14 докторських дисертацій), в нашій раді свої роботи захищали науковці-здобувачі з усіх куточків України. Серед них були представники Запорізького національного університету, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського, Донецького національного університету, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Донецького фiзико-технiчного інституту iм. О.О.Галкiна НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України, Інституту електронної фізики НАН України, Сумського державного університету. Також було проведено нострифікацію трьох дипломів про наукові ступені, виданих органами атестації інших держав.
На теперешній час спеціалізована вчена рада Д 26.248.01 з присудження наукового ступеня доктора наук діє на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2022 року № 894.
Тим самим наказом затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради :


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ

Голова


Товстолиткін Олександр Іванович,  д.ф.-м.н., професор, директор Інституту  магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність  01.04.11- магнетизм;  atovmail at gmail.com  

Заступник голови

Верба Роман Володимирович, д.ф.-м.н., завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02 –теоретична фізика; verrv at ukr.net

Вчений секретар

Козлова Лариса Євгеніївна , к. ф.-м. н., старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України спеціальність 01.04.11- магнетизм; kozlova at imag.kiev.ua

 

ЧЛЕНИ РАДИ

Герасимчук Ігор Вікторович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02 –теоретична фізика; igor.gera at gmail.com

Голуб Володимир Олегович, д.ф.-м.н.,старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11 –магнетизм golub at imag.kiev.ua; v_o_golub at yahoo.com

Горобець Оксана Юріївна, д.ф.-м.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; pitbm at ukr.net

Джежеря Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; dui_kpi at ukr.net

Іванов Борис Олексійович, д.ф.-м.н., член- кореспондент НАН України, завідувач лабораторії, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; bor.a.ivanov at gmail.com

Колежук Олексій Костянтинович, д.ф.-м.н., член- кореспондент НАН України , професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.11- магнетизм; kolezhuk at gmail.com

Косогор Анна Олексіївна, д.ф.-м.н., старший дослідник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02–теоретична фізика; annakosogor at gmail.com

Кравець Анатолій Федорович, д.ф.-м.н.,завідувач відділу, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11- магнетизм; kravets958 at gmail.com

Криворучко Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., в.о. директора інституту, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; krivoruc at gmail.com

Крупа Микола Миколайович, д.ф.-м.н., головний науковий співробітник, завідувач лабораторії Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11- магнетизм; lidermyk at i.ua

Лось Віктор Федорович, д.ф.-м.н., професор, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; victorlos43 at gmail.com

Львов Віктор Анатолійович, д.ф.-м.н., професор кафедри, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.04.11- магнетизм ; victor.a.lvov at gmail.com

Погорілий Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, Державна організація “ Відділеня цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при Національній академіїї наук України “, заступник директора, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; apogorily at yahoo.com

Радченко Тарас Михайлович, д.ф.-м.н., завідувач відділу, Інститут металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України, спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика; tarad at imp.kiev.ua

Тартаківська Олена Вікторівна, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, спеціальність 01.04.11- магнетизм. olena.tartakivska at gmail.com

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua