Спеціалізована Вчена Рада Д 26.248.01


17 травня 2004 року була створена Спеціалізована вчена рада Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН України та МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.04.02 - теоретична фізика (фізико-математичні науки);
01.04.11-магнетизм (фізико-математичні науки).
За 11 років існування спеціалізованої вченої ради було захищено 44 дисертації, з них 11 докторських та 33 кандидатських. Окрім здобувачів Інституту магнетизму в нашій раді свої роботи захищали здобувачі Запорізького національного університету (1), Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (1), Донецького національного університету (1), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (5), Донецького фiзико-технiчного інституту iм. О. О. Галкiна НАН України (2), Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (5), Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (1), Інституту електронної фізики НАН України (1), Сумського державного університету (3).
Термін повноважень ради: з 16.05.2016р. по 16.05.2018р. (Наказ МОН №515 від 16.05.2016р.).

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ

Голова
Бар'яхтар Віктор Григорович, д.ф.-м.н., академік НАН України, головний науковий співробітник, почесний директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
vbar at imag.kiev.ua

Заступник голови
Горобець Юрій Іванович, д.ф.-м.н.,чл.–кор. НАПН України
директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
gorobets at imag.kiev.ua

Вчений секретар
Козлова Лариса Євгеніївна , к. ф.-м. н., старший науковий співробітник,
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
kozlova at imag.kiev.ua

ЧЛЕНИ РАДИ

Голуб Володимир Олегович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
golub at imag.kiev.ua

Горобець Оксана Юріївна, д.ф.-м.н., професор
Національний технічний університет України ” КПІ”
спеціальність 01.04.02
pitbm at ukr.net

Джежеря Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
dui_kpi at ukr.net

Іванов Борис Олексійович, д.ф-м.н., чл.-кор. НАН України , завідувач лабораторії
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
bor.a.ivanov at gmail.com

Кокорін Володимир Володимирович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
kokorin at imag.kiev.ua

Колежук Олексій Констянтинович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
спеціальність 01.04.11
kolezhuk at gmail.com

Крупа Микола Миколайович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
krupa at imag.kiev.ua

Кучко Андрій Миколайович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
спеціальність 01.04.02
a.kuchko at hotmail.com

Лось Віктор Федорович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
victorlos at mail.ru

Львов Віктор Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
спеціальність 01.04.11
victor.a.lvov at gmail.com

Молодкін Вадим Борисович, д.ф-м.н.,чл.-кор. НАН України,головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.02
molodkn at imp.kiev.ua

Погорілий Анатолій Миколайович, д.ф-м.н.,чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
apogor at imag.kiev.ua

Решетняк Сергій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України ” КПІ”
спеціальність 01.04.11
reshetnyak at xbtf.ntu-kpi.kiev.ua

Тартаківська Олена Вікторівна, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
elena_tartakovskaya at yahoo.com

Товстолиткін Олександр Іванович д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
atov at imag.kiev.ua

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua