Спеціалізована Вчена Рада Д 26.248.01


17 травня 2004 року була створена Спеціалізована вчена рада Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН України та МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.04.02 - теоретична фізика (фізико-математичні науки);
01.04.11 - магнетизм (фізико-математичні науки).
За 11 років існування спеціалізованої вченої ради було захищено 44 дисертації, з них 11 докторських та 33 кандидатських. Окрім здобувачів Інституту магнетизму в нашій раді свої роботи захищали здобувачі Запорізького національного університету (1), Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (1), Донецького національного університету (1), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (5), Донецького фiзико-технiчного інституту iм. О. О. Галкiна НАН України (2), Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (5), Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (1), Інституту електронної фізики НАН України (1), Сумського державного університету (3).
Термін повноважень ради: з 16.05.2016р. по 16.05.2018р. (Наказ МОН №515 від 16.05.2016р.).

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ

Голова


Горобець Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, директор 
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
gorobets at imag.kiev.ua

Заступник голови

Лось Віктор Федорович , д.ф.-м.н., професор, заступник директора 
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
vflos43 at gmail.com

Вчений секретар

Козлова Лариса Євгеніївна , к. ф.-м. н., старший науковий співробітник,
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
kozlova at imag.kiev.ua

ЧЛЕНИ РАДИ

Джежеря Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора 
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
dui_kpi at ukr.net

Товстолиткін Олександр Іванович д.ф.-м.н., професор, директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
atov at imag.kiev.ua

Голуб Володимир Олегович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
golub at imag.kiev.ua

Горобець Оксана Юріївна, д.ф.-м.н., професор
Національний технічний університет України ” КПІ”
спеціальність 01.04.02
pitbm at ukr.net

Герасимчук Ігор Вікторович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України 
спеціальність 01.04.02
igor.gera at gmail.com

Іванов Борис Олексійович, д.ф-м.н., чл.-кор. НАН України , завідувач лабораторії
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
bor.a.ivanov at gmail.com

Колежук Олексій Констянтинович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка спеціальність 01.04.11
kolezhuk at gmail.com

Косогор Анна Олексіївна, д.ф.н., старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України спеціальність 01.04.11

Крупа Микола Миколайович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
krupa at imag.kiev.ua

Кучко Андрій Миколайович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
спеціальність 01.04.02
a.kuchko at hotmail.com

Львов Віктор Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
спеціальність 01.04.11
victor.a.lvov at gmail.com

Молодкін Вадим Борисович, д.ф-м.н.,чл.-кор. НАН України,головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.02
molodkn at imp.kiev.ua

Погорілий Анатолій Миколайович, д.ф-м.н.,чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
apogor at imag.kiev.ua

Решетняк Сергій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України ” КПІ”
спеціальність 01.04.11
reshetnyak at xbtf.ntu-kpi.kiev.ua

Тартаківська Олена Вікторівна, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
elena_tartakovskaya at yahoo.com

Лось Віктор Федорович, д.ф.-м.н., професор, 
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
victorlos at mail.ru

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua