ГОРОБЕЦЬ Юрій Іванович

директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України 

 

Горобець Юрій Іванович, 1947 року народження, в 1971 році закінчив
фізико-технічний факультет Харківського державного університету, в 1974
році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю теоретична фізика.
В 1982 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю фізика
твердого тіла, в 1984 році отримав звання професора, член-кореспондент
НАПН України з 1999 року.
Працював з 1974 року по 1995 рік в Донецькому державному
університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора,
завідуючого кафедрою і проректора з наукової роботи. З 1995 року по 2000
рік працював заступником міністра освіти України. З 2001 року по 2015 рік
працював заступником директора Інституту магнетизму НАН України та
МОН України. З 2016 року по теперішній час працює директором Інституту
магнетизму НАН України та МОН України і завідує кафедрою загальної та
експериментальної фізики на фізико-математичному факультеті в
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського» (англійська мова – National Technical
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”) і викладає
курси теоретичної фізики.
Горобець Ю.І. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і
техніки, Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом премії ім.
академіка Пекаря НАН України, нагороджений орденами «За заслуги» ІІ і ІІІ
ступенів.
Він є автором більш ніж 300 наукових праць, в тому числі 4-х
монографій та 4-х навчальних посібників. Ним підготовлено 20 кандидатів і 7
докторів фізико-математичних наук.
Напрям наукової діяльності – фундаментальні та прикладні проблеми
мезо- та нановимірних кристалічних магнітних структур, в тому числі
дослідження спінових хвиль і магнітних тривимірних солітонів та скірміонів
в феро- та антиферомагнетиках, проблеми впливу магнітних полів на
електрохімічні реакції на інтерфейсі метал-електроліт, дослідження
магнітних властивостей біогенних магнітних наночастинок.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua