Джежеря Юрій Іванович

     Завідувач відділу фізики мезо- та нанокристалічних магнітних структур (№03)

     Контактна інформація:
     Інститут магнетизму
     бульв. Вернадського, 36-б, Київ 03142
     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     тел.: +380 44 424 10 20
     факс: +380 44 424 10 20


 

Головна

Фахівець з теоретичної фізики та фізики твердого тіла. Займається науковими дослідженнями та викладає теоретичну фізику в Національному технічному університеті України «КПІ».
Закінчив Донецький національний університет м. Донецьк (раніше Донецький державний університет) за спеціальністю «фізика» у 1990р.
Вчені звання та наукові ступені:
1994р. – кандидат фізико-математичих наук;
2000р. – доктор фізико-математичих наук;
2001р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «фізика твердого тіла».
2002р. – доцент кафедри загальної та експериментальної фізики.
2005р. – професор кафедри загальної та експериментальної фізики.
Секретар секції Загальної фізики МОН України.
Працював на посадах молодшого наукового співробітника та наукового співробітника в Донецькому держуніверситеті з 1990 по 1996 роки;
1996-1999рр. –навчання у докторантурах Київського національного університету ім. Т.Шевченко та Національного технічного університету України «КПІ»;
1999-2003рр. – працював на посадах доцента та професора в Національному технічному університеті України «КПІ»;
з 2003р. працює на посаді провідного наукового співробітника Інституту магнетизму НАН та МОН України, викладає курс теоретичної фізики в Національному технічному університеті України «КПІ».

Область наукових інтересів
Сферою наукових інтересів є теоретичні дослідження властивостей магніто- упорядкованих та нанокомпозитних систем. Зокрема - вивчення статичних та динамічних властивостей нелінійних магнітних утворень в низьковимірних феромагнітних системах, дослідження статичних та високочастотних властивостей магнітних нанокомпозитів, дослідження особливостей взаємодії магнітних та надпровідних матеріалів.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua