Оголошення про захист

11.03.2019p.

захист дисертації 

 

Косогор Анни Олексіївни
"ТЕОРІЯ ФЕРОЕЛАСТИЧНИХ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У КРИСТАЛАХ З ДЕФЕКТАМИ"

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

[Автореферат дисертації][Дисертація]

Науковий консультант:


ГОЛУБ Володимир Олегович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу теорії магнітних явищ та магнітної динаміки конденсованих середовищ Інституту магнетизму НАН та МОН України

 

Офіційні опоненти:

КАКАЗЕЙ Гліб Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник (Університет Порто). [Відгук]
КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України). [Відгук]
ФІРСТОВ Георгій Сергійович, доктор фізико-математичних наук, заступник директора з наукової роботи (Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України). [Відгук]

Захист відбудеться «11» квітня 2019р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


  

Оголошення про захист

28.02.2019p.

захист дисертації 

 

Куліша Володимира Вікторовича
"МАГНІТНІ СПІН-ХВИЛЬОВІ ТА ОДНОЕЛЕКТРОННІ ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОСИСТЕМ ОБОЛОНКОВОГО ТИПУ"

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]

Науковий консультант:

ГОРОБЕЦЬ Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, директор.

 

Офіційні опоненти:

ДЕНИСОВ Станіслав Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Сумський державний університет, професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики. [Відгук]
КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, заступник директора. [Відгук]
КУЧКО Андрій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, Університет економіки та права «Крок», перший проректор. [Відгук]


Захист відбудеться «4» квітня 2019р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 

Оголошення про захист

05.10.2018p.

захист дисертації 

Бондаренко Артемa Васильовича
"НЕЛІНІЙНА ДИНАМІКА СИЛЬНО ЗВ'ЯЗАНОЇ ПАРИ МАГНІТНИХ ВИХОРІВ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

[Автореферат дисертації][Дисертація]

Науковий керівник:

ІВАНОВ Борис Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, завідувач лабораторії магнітних матеріалів.

 

Офіційні опоненти:

ЗОЛОТАРЮК Ярослав Олександрович, доктор фізико-математичних наук, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, провідний науковий спіробітник. [Відгук]
КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович, Інститут Високих Технологій КНУ імені Тараса Шевченка, професор кафедри математики, теоретичної фізики та комп’ютерних технологій. [Відгук]

Захист відбудеться «5» грудня 2018р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 

Оголошення про захист

03.04.2018p.

захист дисертації 

КОНОПЛЮКА Сергія Михайловича
"МАГНІТНІ ТА СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СПЛАВАХ ГЕЙСЛЕРА З ПАМ’ЯТТЮ ФОРМИ"

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]

Науковий консультант:

КОКОРІН Володимир Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут магнетизму НАН України та МОН України, головний науковий співробітник.

 

Офіційні опоненти:

ДАНІЛЬЧЕНКО Віталій Юхимович, доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, головний науковий співробітник. [Відгук]
КАЛИТА Віктор Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри загальної та теоретичної фізики. [Відгук]
ЛЬВОВ Віктор Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри комп’ютерної інженерії. [Відгук]

Захист відбудеться «3» травня 2018р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 

Оголошення про захист

26.09.2017р.

захист дисертації

КУЧУК Олени Ігорівни
"ЛАВИННА ДИНАМІКА МАГНІТНОГО ПОТОКУ І КРИТИЧНИЙ СТАН ЖОРСТКИХ НАДПРОВІДНИКІВ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]


Науковий керівник:

ЧАБАНЕНКО Віктор Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, головний науковий співробітник.

 

Офіційні опоненти:

ГАБОВИЧ Олександр Маркович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізики кристалів. [Відгук]

КАСАТКІН Олександр Леонідович, доктор фізико-математичних наук, Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, провідний науковий співробітник відділу надпровідності.  [Відгук]


Захист відбудеться «26» жовтня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 

Оголошення про захист

 

19.10.2017р.

захист дисертації

РОСПОТНЮКА Володимира Петровича
"МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ МАГНІТОЕЛЕКТРОЛІЗІ У НЕОДНОРІДНИХ МАГНІТНИХ ПОЛЯХ ЗА НАЯВНОСТІ КЛАСТЕРІВ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]

Науковий керівник:

ГОРОБЕЦЬ Оксана Юріївна, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

Офіційні опоненти:

БУЛАВІН Леонід Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік АН ВШ України, завідувач кафедри молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. [Відгук]

КУЧКО Андрій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України. [Відгук]

Захист відбудеться «23» листопада 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 

Оголошення про захист

26.09.2017р.

захист дисертації

КУЧУК Олени Ігорівни
"ЛАВИННА ДИНАМІКА МАГНІТНОГО ПОТОКУ І КРИТИЧНИЙ СТАН ЖОРСТКИХ НАДПРОВІДНИКІВ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]


Науковий керівник:

ЧАБАНЕНКО Віктор Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, головний науковий співробітник.

 

Офіційні опоненти:

ГАБОВИЧ Олександр Маркович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізики кристалів. [Відгук]

КАСАТКІН Олександр Леонідович, доктор фізико-математичних наук, Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, провідний науковий співробітник відділу надпровідності.  [Відгук]


Захист відбудеться «26» жовтня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 

Оголошення про захист

25.09.2017р.

захист дисертації

ТИХОНЕНКО-ПОЛІЩУК Юлії Олегівни
"СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК ФЕРИТІВ-ШПІНЕЛЕЙ ТА ЗАМІЩЕНИХ МАНГАНІТІВ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]


Науковий керівник:

ТОВСТОЛИТКІН Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу фізики плівок Інституту магнетизму НАН України та МОН України.


Офіційні опоненти:

СЕМЕНЬКО Михайло Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізики металів. [Відгук]

НОСЕНКО Віктор Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, завідувач відділу кристалізації. [Відгук]


Захист відбудеться «26» жовтня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 

Оголошення про захист

10.03.2017р.

захист дисертації

СКИРТИ Юрія Борисовича
"ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ГЕЙСЛЕРА Ni-Mn-Ga ТА Fe-Mn-Ga ПОБЛИЗУ ТОЧОК ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]


Науковий керівник:

КРУПА Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України


Офіційні опоненти:

ПАЩЕНКО Олексій Валентинович, доктор фізико-математичних наук, Донецький фізико-технічний інститут імені О.О. Галкіна НАН України, провідний науковий співробітник. [Відгук]

РУДЬ Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії будови рідких та аморфних металів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. [Відгук]


Захист відбудеться «14» квітня 2017р. о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 14.02.2017р.

захист дисертації


ГЕРАСИМЧУКА Ігоря Вікторовича
"НЕЛІНІЙНІ ЛОКАЛІЗОВАНІ СТАНИ В СТРУКТУРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ"

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

[Автореферат дисертації] [Дисертація]

 

Науковий консультант:

ГОРОБЕЦЬ Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України

 

Офіційні опоненти:

МОЛОДКІН Вадим Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. [Відгук]

ДЕНИСОВ Станіслав Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Сумський державний університет, професор кафедри загальної та теоретичної фізики. [Відгук]

ЗОЛОТАРЮК Ярослав Олександрович, доктор фізико-математичних наук, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, провідний науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах. [Відгук]

 

Захист відбудеться «16» березня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 


 10.02.2017р.

захист дисертації

 

ШАРАЙ Ірини Вікторівни

"ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ НА ПОВЕРХНІ МАГНІТНИХ СТРУКТУР НА ЇХ МАГНІТНІ ТА ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації] [Дисертація

 

Науковий керівник:

КРУПА Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, ІМаг НАН України та МОН України, головний науковий співробітник

 

Офіційні опоненти:

ПАЩЕНКО Олексій Валентинович, доктор фізико-математичних наук, Донецький фізико-технічний інститут імені О.О. Галкіна НАН України, провідний науковий співробітник. [Відгук]

РЕШЕТНЯК Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри загальної та експериментальної фізики. [Відгук]

 

Захист відбудеться «16» березня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua