Оголошення про захист

10.03.2017р.

захист дисертації

СКИРТИ Юрія Борисовича
"ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ГЕЙСЛЕРА Ni-Mn-Ga ТА Fe-Mn-Ga ПОБЛИЗУ ТОЧОК ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації][Дисертація]


Науковий керівник:

КРУПА Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України


Офіційні опоненти:

ПАЩЕНКО Олексій Валентинович, доктор фізико-математичних наук, Донецький фізико-технічний інститут імені О.О. Галкіна НАН України, провідний науковий співробітник. [Відгук]

РУДЬ Олександр Дмитрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії будови рідких та аморфних металів Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. [Відгук]


Захист відбудеться «14» квітня 2017р. о 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


 14.02.2017р.

захист дисертації


ГЕРАСИМЧУКА Ігоря Вікторовича
"НЕЛІНІЙНІ ЛОКАЛІЗОВАНІ СТАНИ В СТРУКТУРОВАНИХ СЕРЕДОВИЩАХ"

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

[Автореферат дисертації] [Дисертація]

 

Науковий консультант:

ГОРОБЕЦЬ Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України

 

Офіційні опоненти:

МОЛОДКІН Вадим Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. [Відгук]

ДЕНИСОВ Станіслав Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Сумський державний університет, професор кафедри загальної та теоретичної фізики. [Відгук]

ЗОЛОТАРЮК Ярослав Олександрович, доктор фізико-математичних наук, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, провідний науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах. [Відгук]

 

Захист відбудеться «16» березня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 


 10.02.2017р.

захист дисертації

 

ШАРАЙ Ірини Вікторівни

"ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ НА ПОВЕРХНІ МАГНІТНИХ СТРУКТУР НА ЇХ МАГНІТНІ ТА ОПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ"

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

[Автореферат дисертації] [Дисертація

 

Науковий керівник:

КРУПА Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, ІМаг НАН України та МОН України, головний науковий співробітник

 

Офіційні опоненти:

ПАЩЕНКО Олексій Валентинович, доктор фізико-математичних наук, Донецький фізико-технічний інститут імені О.О. Галкіна НАН України, провідний науковий співробітник. [Відгук]

РЕШЕТНЯК Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри загальної та експериментальної фізики. [Відгук]

 

Захист відбудеться «16» березня 2017р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.248.01 при Інституті магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

 

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua