Виготовлення плівок та наноструктур


Апаратура для виготовлення і визначення характеристик багатокомпонентних плівкових структурМодернізована вакуумна установка напилення "VU-2M":
- виготовлення багатошарових металевих, діелектричних, металево - діелектричних, металево - напівпровідникових тонкоплівкових структур, різних видів багатокомпонентних плівок;
- 2 багатопозиційних електронно-променевих випарника, резистивний випарник;
- мас-спектрометр, 2 кварцеві датчики для контролю товщини плівки, система контролю спектрофотометрії товщини плівки;
- система іонного травлення плівок і очищення підкладок, моніторингу робочого тиску газу, система охолодження і нагріву підкладок;
- робочий тиск газу: 10-4 Па;
- діапазон температури підкладок: -77 K — 1270 K;
- контрольована величина швидкості осадження: 0.001 нм/с — 100 нм/с.
Надвисоковакуумна установка напилення "SVVU-1M":
- виготовлення багатошарових металевих, діелектричних, металево - діелектричних, металево - напівпровідникових тонкоплівкових структур в умовах надвисокого вакууму;
- багатопозиційний електронно-променевий випарник, резистивний випарник;
- мас-спектрометр, високоточний кварцевий датчик для контролю товщини плівки;
- система іонного очищення підкладок, моніторингу робочого тиску газу, система охолодження і нагріву підкладок;
- робочий тиск газу: 10-7 Па;
- діапазон температури підкладок: - 77 K — 670 K;
- контрольована величина швидкості осадження: 0.001 нм/с — 100 нм/с.
ВЧ установка магнетронного розпилення "Cathode-1M":
- виготовлення багатошарових металевих, діелектричних, металево - діелектричних, металево - напівпровідникових тонкоплівкових структур, різних видів багатокомпонентних плівок;
- 2 електронних гармати, 3 магнетронных випарника;
- моніторинг опору і товщини плівки;
- автоматична підтримка робочого тиску газу (двоканальний моніторинг тиску);
- до 36 підкладок;
- контроль ВЧ вихідної потужності: 0.5 — 2.8 кВт.

Модернізована установка напилення на базі VUP-5M:
- виготовлення багатошаровий структур за допомогою магнетронного розпилення;
- 3 магнетронных випарника постійного струму;
- контроль температури підкладки: 273 — 1073 K;
- автоматична підтримка робочого тиску газу.

LEF-3M-1 еліпсометр:
- вимірювання оптичних характеристик прозорих і непрозорих поверхонь;
- контроль оптичних параметрів і товщини металевих, діелектричних і напівпровідникових плівок;
- тестування якості обробки поверхні підкладки.


 
 

Апаратура для дослідження багатокомпонентних плівкових структур
X-діапазон ЕСР радіоспектрометр SE/X-2544:
- діапазон робочих частот: 8.5 — 10 ГГц;
- частоти модуляції зовнішнього магнітного поля: 100 кГц, 25 кГц и 80 Гц;
- діапазон робочої температури: 77 — 400 K.

Тарсіонний магнітометр:
- вимірювання констант анізотропії плівок;
- вимірювання петель гістерезису в діапазоні полів: -23 кЕ — 23 кЕ.

Крутильний магнітометр:
- чутливість: 10-5 еме;
- вимірювання в магнітних полях до 20 кЕ.

Магнітополяриметр Керра:
- довжина хвилі лазерного променя: 633 нм;
-вимірювання петлі гістерезису в діапазоні полів : -18 кЕ — 18 кЕ.


 
Установка для високопольових магнетотранспортних вимірювань
- вимірювання електричного опору як функції температури і магнітного поля;
- температурний діапазон: від 77 до 400 K;
- магнітне поле до 1,7 Tл;
- автоматична система збору даних з використанням 16-розрядного АЦП.
 
Установка для низькопольових магнетотранспортних вимірювань
- вимірювання електричного опору як функції магнітного поля;
- можливість проведення вимірювання при кімнатній (295 К) та азотній температурах (77 К)
- автоматична біполярна розгортка по полю (магнітне поле до ±0,4 Тл)
- використання 16-розрядного АЦП для збору даних з функцією перемикання інтервалів вимірювання (від ±10 В до ± 15 мВ) по кожному з каналів.

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua