Спеціалізована Вчена Рада Д 26.248.01

17 травня 2004 року була створена Спеціалізована вчена рада Д 26.248.01 в Інституті магнетизму НАН України та МОН України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.04.02 - теоретична фізика (фізико-математичні науки);
01.04.11-магнетизм (фізико-математичні науки).

За 11 років існування спеціалізованої вченої ради було захищено 44 дисертації, з них 11 докторських та 33 кандидатських. Окрім здобувачів Інституту магнетизму в нашій раді свої роботи захищали здобувачі Запорізького національного університету (1), Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (1), Донецького національного університету (1), Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (5), Донецького фiзико-технiчного інституту iм. О. О. Галкiна НАН України (2), Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (5), Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (1), Інституту електронної фізики НАН України (1), Сумського державного університету (3).

Термін повноважень ради: з 16.05.2016р. по 16.05.2018р. (Наказ МОН №515 від 16.05.2016р.). 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДИ

Голова
Бар'яхтар Віктор Григорович, д.ф.-м.н., академік НАН України, головний науковий співробітник, почесний директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заступник голови
Горобець Юрій Іванович, д.ф.-м.н.,чл.–кор. НАПН України
директор Інституту магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вчений секретар
Козлова Лариса Євгеніївна , к. ф.-м. н., старший науковий співробітник,
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЧЛЕНИ РАДИ

Голуб Володимир Олегович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Горобець Оксана Юріївна, д.ф.-м.н., професор
Національний технічний університет України ” КПІ”
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Джежеря Юрій Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Іванов Борис Олексійович, д.ф-м.н., чл.-кор. НАН України , завідувач лабораторії
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кокорін Володимир Володимирович, д.ф.-м.н., професор, головний науковий співробітник 
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Колежук Олексій Констянтинович, д.ф.-м.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Крупа Микола Миколайович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кучко Андрій Миколайович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лось Віктор Федорович, д.ф.-м.н., професор, заступник директора
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Львов Віктор Анатолійович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Молодкін Вадим Борисович, д.ф-м.н.,чл.-кор. НАН України,головний науковий співробітник, Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Погорілий Анатолій Миколайович, д.ф-м.н.,чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Решетняк Сергій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України ” КПІ”
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тартаківська Олена Вікторівна, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.02
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Товстолиткін Олександр Іванович д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
спеціальність 01.04.11
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

imena.ua